Source: (2006) Współpraca krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz rozwoju sprawiedliwości naprawczej i mediacji Warszawa, 21-22 stycznia 2006

Pozwolę sobie zacząć słowami skierowanymi do naszych polskich gospodarzy: każda kolejna wizyta w Polsce jest dla mnie przyjemnością i źródłem inspiracji; cieszę się z rosnącego znaczenia sprawiedliwości naprawczej; cieszy mnie również zaangażowanie, z jakim tak wiele osób pracuje społecznie na rzecz lepszego rozumienia problemu przestępczości. Postęp jest systematyczny i zaiste imponujący: przebyliście Państwo długą drogę od programów pilotażowych do badań i konferencji popularyzujących wiedzę na temat filozofii naprawczej oraz do konkretnych działań na rzecz zmiany regulacji prawnych. Pracowaliście zarówno ze sprawcami dorosłymi jak i nieletnimi, odpierając w ten sposób zarzuty, iż sprawiedliwość naprawcza pomija ofiary sprawców dorosłych. Organizujecie konferencje dot. Sprawiedliwości naprawczej. Cieszę się również, że mogę partycypować w innej polskiej inicjatywie, tj. polsko-angielskiej wymianie pomiędzy Polską Akademią Nauk i British Academy - mamy nadzieję wiele się od siebie nauczyć. Obecna konferencja wpisuje się w Wasze wszechstronne działania na rzecz wymiany pomysłów pomiędzy państwami, które zdążają razem w tym samym kierunku, choć oczywiście ze względu na różne uwarunkowania ich drogi mogą się nieco różnić.


Read Full Article