Back to RJ Archive

Sprawiedliwość naprawcza w Europie i na świecie

Wright, Martin
June 4, 2015

Source: (2006) Współpraca krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz rozwoju sprawiedliwości naprawczej i mediacji Warszawa, 21-22 stycznia 2006

PozwolÄ™ sobie zacząć sÅ‚owami skierowanymi do naszych polskich gospodarzy: każda kolejna wizyta w Polsce jest dla mnie przyjemnoÅ›ciÄ… i źródÅ‚em inspiracji; cieszÄ™ siÄ™ z rosnÄ…cego znaczenia sprawiedliwoÅ›ci naprawczej; cieszy mnie również zaangażowanie, z jakim tak wiele osób pracuje spoÅ‚ecznie na rzecz lepszego rozumienia problemu przestÄ™pczoÅ›ci. PostÄ™p jest systematyczny i zaiste imponujÄ…cy: przebyliÅ›cie PaÅ„stwo dÅ‚ugÄ… drogÄ™ od programów pilotażowych do badaÅ„ i konferencji popularyzujÄ…cych wiedzÄ™ na temat filozofii naprawczej oraz do konkretnych dziaÅ‚aÅ„ na rzecz zmiany regulacji prawnych. PracowaliÅ›cie zarówno ze sprawcami dorosÅ‚ymi jak i nieletnimi, odpierajÄ…c w ten sposób zarzuty, iż sprawiedliwość naprawcza pomija ofiary sprawców dorosÅ‚ych. Organizujecie konferencje dot. SprawiedliwoÅ›ci naprawczej. CieszÄ™ siÄ™ również, że mogÄ™ partycypować w innej polskiej inicjatywie, tj. polsko-angielskiej wymianie pomiÄ™dzy PolskÄ… AkademiÄ… Nauk i British Academy – mamy nadziejÄ™ wiele siÄ™ od siebie nauczyć. Obecna konferencja wpisuje siÄ™ w Wasze wszechstronne dziaÅ‚ania na rzecz wymiany pomysłów pomiÄ™dzy paÅ„stwami, które zdążajÄ… razem w tym samym kierunku, choć oczywiÅ›cie ze wzglÄ™du na różne uwarunkowania ich drogi mogÄ… siÄ™ nieco różnić.

Tags:

Abstract
Support the cause

We've Been Restoring Justice for More Than 40 Years

Your donation helps Prison Fellowship International repair the harm caused by crime by emphasizing accountability, forgiveness, and making amends for prisoners and those affected by their actions. When victims, offenders, and community members meet to decide how to do that, the results are transformational.

Donate Now